Naujienos 
 
 
 
2014-01-17 14:35:40
 

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantys laikyti brandos egzaminą.“
Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2014 metais, po sausio 15 dienos galės teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki kovo 5 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje.

 
Placiau
 
 
2014-01-17 12:54:09
 

Vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintos lietuvių kalbos (gimtosios), gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo potemės.

 
Placiau
 
 
2014-01-17 12:43:55
 

2014 metų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 12 punkte numatyta, kad iki sausio 17 dienos mokiniai turi pateikti prašymus dėl menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimo. Šiuos egzaminus gali rinktis tie mokiniai, kurie mokosi pagal atitinkamo dalyko programą. Ir technologijų, ir menų egzaminas vykdomas kovo 10 d. – gegužės 29 d. tose mokyklose, kuriose mokiniai pasirinko laikyti šį egzaminą, o darbai vertinami brandos egzamino vertinimo centre.

 
Placiau
 
 
2014-01-13 15:02:06
 

Nacionalinis egzaminų centras š.m. vasario mėnesį vykdys bandomuosius brandos egzaminus.
Bus išbandomos parengtos egzaminų užduotys siekiant patikslinti mokomųjų dalykų brandos egzaminų mokinių pasiekimų lygių aprašus. Atsižvelgiant į gautus statistinius duomenis ir mokinių rezultatus, bus toliau koreguojami mokinių pasiekimų lygių aprašai, teikiami siūlymai tikslinti egzaminų programas.
 

 
Placiau
 
 
2014-01-10 13:35:04
 

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programoje numatyta kasmet peržiūrėti ir tikslinti mokyklinio ir valstybinio brandos egzamino vertinimo instrukcijas.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Toliau
 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai