Naujienos 
 
 
 
2013-10-31 11:14:41
 

Nacionalinis egzaminų centras, siekdamas skatinti mokyklas ir savivaldybes naudotis standartizuotais testais, tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotų testų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti, kviečia mokyklas ir savivaldybes dalyvauti veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m.“.

 
Placiau
 
 
2013-10-24 09:51:01
 

Spalio 24–25 dienomis vyksta Nacionalinio egzaminų centro ES SF remiamo projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ konferencija. Joje pristatomos projekto pastarųjų metų veiklos ir pasiekti rezultatai. Į konferenciją pakviesti projekto dalyviai, kurie dirbo lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) ir Brandos darbo diegimo grupėse, dalyvavo šių dalykų bandomuosiuose tyrimuose. Su projekto pasiektais rezultatais galima susipažinti NEC tinklalapyje (http://www.nec.lt/370/).

 
 
 
2013-10-18 13:30:31
 

Muzikologijos ekspertų grupė parengė egzamino programos projektą. Jame numatoma, kad egzamino struktūra, kaip ir dabar galiojančioje egzamino programoje, lieka ta pati – egzaminą sudarytų dvi dalys – kūrybinė užduotis žodžiu ir egzamino dalis raštu. Kaip ir iki šiol egzamine bus tikrinami mokinių gebėjimai iš solfedžio, harmonijos, muzikos teorijos, muzikos istorijos, muzikos kūrinių analizės sričių.

 
Placiau
 
 
2013-10-11 09:10:00
 

Iš Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje svarstyti paskelbtų  3 tvarkaraščių variantų, atsižvelgiant į 2372 apklausoje dalyvavusių respondentų (mokinių, mokytojų, mokyklų vadovų, tėvų, vertintojų, švietimo darbuotojų ir kt.)  pareikštas nuomones, pastabas, pasiūlymus ir apklausos rezultatus,  atrinktas daugiausia pritarimo sulaukęs Lietuvos moksleivių sąjungos parengtas variantas, papildytas įskaitų, mokyklinių brandos egzaminų, pakartotinės sesijos brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimo datomis (spauskite „Plačiau“).

 
Placiau
 
 
2013-09-30 13:55:55
 

Informuojame, kad 2013 m. spalio mėnesį Panevėžyje, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje vyks Nacionalinio egzaminų centro įgyvendinamo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ informacinis seminaras „Standartizuotų testų panaudojimo ugdymo kokybei gerinti galimybės: II dalis“, skirtas švietimo vadybininkams, mokyklų vadovams ir Savivaldybių administracijų švietimo padalinių atstovams.

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Toliau
 

 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai