Naujienos 
 
 
 
2015-10-15 11:17:07
 

Ugdymo plėtotės centras teikia svarstymui geografijos ir istorijos valstybinių brandos egzaminų programų koreguojamus projektus. Atsižvelgiant į geografijos ir istorijos valstybinių brandos egzaminų 2012–2015 m. užduočių (pagrindinės sesijos ir bandomųjų) statistiką, rengiamus šių egzaminų kriterinio vertinimo lygių aprašus ir remiantis egzaminų kandidatų darbų vertintojų nuomone, koreguojama Geografijos brandos egzamino programa ir Istorijos brandos egzamino programa (patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197).

 
Placiau
 
 
2015-10-13 16:00:29
 

Nacionalinis egzaminų centras organizuoja Nacionalinį matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursą. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis.

 
Placiau
 
 
2015-10-12 15:15:45
 

Skelbiame pakeistą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programą. Nuo ankstesnės ji skiriasi tuo, kad mokiniai su mokytojais patys sudarys savo temas. Jas suformuluoti bus galima ir remiantis Nacionalinio egzaminų centro pavyzdžiais, kurie iki sausio 15 dienos bus pateikiami duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Mokinys, konsultuodamasis su mokytoju, remdamasis įvairiais šaltiniais, rengs temos medžiagą ir kalbos planą, kurį pristatys mokytojui ne vėliau kaip prieš savaitę iki įskaitos. Šis rengimasis kalbai bus vertinamas, mokinio kalbos planas bus pridedamas prie įskaitos vertinimo protokolo.

 

 
Placiau
 
 
2015-10-08 17:06:27
 

Nacionalinio egzaminų centro užsakymu buvo atlikta 2015 metų biologijos valstybinio brandos egzamino užduoties analizė, kurią atliko nepriklausomi ekspertai. Šioje analizėje aptariama užduoties ir jos vertinimo instrukcijos kokybė, mokinių tikrinami gebėjimai ir jų rezultatai, taip pat teikiamos rekomendacijos, kaip būtų galima tobulinti egzamino užduoties kokybę. Su analize galima susipažinti rubrikoje Brandos egzaminai → Rezultatai → Rezultatų analizės → 2015 m.

 
 
 
2015-10-02 08:23:55
 

Rugsėjo mėnesį Nacionalinis egzaminų centras teikė svarstyti 2 brandos egzaminų tvarkaraščių variantus su skirtingomis užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalies vykdymo dienomis. Centro tinklalapyje buvo galimybė balsuoti dėl priimtiniausio brandos egzaminų tvarkaraščių varianto ir pateikti pasiūlymus dėl patobulinimo. Vadovaudamiesi apklausos rezultatais ir gautais siūlymais skelbiame koreguotą 2016 metų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščių projektą.

 

Tvarkaraščio projektas

 

 
Placiau
 

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Toliau
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai