Naujienos 
 
 
 
2017-09-12 16:16:10
 

Kaip numatyta Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše ir 2017 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose, šių metų rugsėjo 18 d. yra fiksuota brandos darbo rengimo pradžios data.

Brandos darbas sudarys sąlygas mokiniui rinktis pomėgius atitinkančią darbo idėją, savarankiškai įgyvendinti ilgalaikį jam svarbų projektą. Jei brandos darbas bus įvertintas 9 ar 10 balų, mokinys, stodamas į Lietuvos aukštąsias mokyklas, gaus papildomų balų.

Pagal brandos darbo vykdymo instrukciją iki rugsėjo 18 d. mokinys turi pasirinkti brandos darbą, o asmuo, mokykloje atsakingas už duomenų perdavimo sistemą, įvesti mokinio pasirinkimą į Mokinių registrą. Rugsėjo 18 d. 17 val. Nacionalinis egzaminų centras iš Mokinių registro paims duomenis apie brandos darbo pasirinkimus.

Džiaugiamės, kad į mokinių informavimą apie brandos darbą yra įsitraukę savivaldybių administracijų ir mokyklų atstovai. Atkreipiame dėmesį, kad visi mokiniai turi būti pasirašytinai supažindinti su brandos darbo programa, jo vykdymo instrukcija.

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai