Naujienos 
 
 
 
2015-07-14 09:40:40
 

Šiandien skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinės ir pakartotinės sesijų, taip pat matematikos, geografijos, biologijos, užsienio kalbos (anglų) ir užsienio kalbos (prancūzų) pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų (VBE) apeliacijų rezultatai.

Mokiniai gali susipažinti su sprendimu dėl apeliacijai teikto darbo įvertinimo prisijungdami prie rezultatų skelbimo sistemos adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir slaptažodžiu.

Informacija teikiama ir mokykloms per duomenų perdavimo sistemą KELTAS.

Šiais metais buvo pateiktos 642 lietuvių kalbos ir literatūros, 34 biologijos, 48 matematikos, 9 geografijos, 35 užsienio kalbos (anglų) ir viena užsienio kalbos (prancūzų) valstybinių brandos egzaminų apeliacijos. Mokiniai dėl šių dalykų įvertinimo iš viso pateikė 769 apeliacijas. Palyginti su ankstesniais metais stebima apeliacijų teikimo mažėjimo tendencija. Pavyzdžiui, 2013 metais dėl lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimo buvo pateikta 1080 apeliacijų, 2014 metais – 716.

Prieš teikdami apeliacijas mokiniai elektroninėje rezultatų skelbimo sistemoje galėjo susipažinti su savo nevertinto darbo elektronine kopija. Kaip ir pernai, mokiniams buvo sudaryta galimybė, rašant prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, nurodyti ir savo apeliacijos teikimo argumentus, taip pat jie galėjo susipažinti ir su skelbiamomis valstybinių brandos egzaminų užduočių vertinimo instrukcijomis.

Pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkoje apibrėžtas procedūras išnagrinėjus apeliacijai pateiktus darbus, buvo pakeisti 139 įvertinimai: 119 buvo padidinta, 20 – sumažinta. Apeliacijų nebuvo pateikta dėl užsienio kalbos (rusų) ir užsienio kalbos (vokiečių)  valstybinių brandos egzaminų įvertinimų. Istorijos, fizikos, informacinių technologijų ir chemijos valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatai bus paskelbti iki liepos 17 dienos.  

 
  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai