Karjera 
 
 

Įstaigos pavadinimas:

Nacionalinis egzaminų centras

Pareigos :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)

Pareigų pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas informacinėms technologijoms

Darbo vieta:

M. Katkaus g. 44, Vilnius

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygstantis vienpakopis aukštasis išsilavinimas fizinių mokslų srityje;
 • Darbo patirtis su Microsoft Office, Oracle programiniu paketu, Microsoft .NET programiniu paketu, statistinėmis programomis bei duomenų bazėmis;
 • Gebėjimas programuoti.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, rengti išvadas ir pateikti kitiems.

 

Privalumais laikoma:

 • Aukštasis išsilavinimas informacinių technologijų srityje;
 • Vadovaujančio darbo patirtis;
 • Anglų kalbos mokėjimas;
 • Egzaminų organizavimo proceso išmanymas.
 • Bendras supratimas apie ugdymo bendrąsias programas, bendruosius ugdymo planus ir brandos egzaminų programas.

Funkcijos:

 • Koordinuoja Egzaminų techninio ir technologinio aptarnavimo skyriaus vedėjo veiklą informacinių technologijų srityje;
 • Užtikrina Centro informacinių sistemų funkcionavimą, tobulinimą ir saugumą;
 • Rengia Centro informacinės sistemos saugos politiką, užtikrina nenumatytų situacijų valdymą;
 • Atsako už informacinę saugą;
 • Bendradarbiauja savo kuruojamoje srityje su Informacinių technologijų centru;
 • Rūpinasi informacinių technologijų bazės plėtra ir modernizavimu;
 • Koordinuoja valstybinių brandos egzaminų vertinimo procesus ir atsako už vertinimo rezultatų pateikimo kokybę;
 • Planuoja ir administruoja kandidatų darbų viešinimo ir rezultatų skelbimo procesus;
 • Atsako už informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymą;
 • Rengia kuruojamos srities planus, vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą, teikia pagalbą;
 • Analizuoja ir apibendrina informaciją, daro išvadas, rengia analitinę medžiagą;
 • Rūpinasi Centro tinklalapio funkcionavimu;
 • Centro direktoriui pavedus atlieka kitus su egzaminų organizavimu, vykdymu, vertinimu ir informavimu susijusius darbus.

Darbo užmokestis:

-

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą, informacinių technologijų išmanymą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 priedą);
5. Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.

Dokumentai priimami adresu:

Nacionalinis egzaminų centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius

El. pašto adresas

centras@nec.lt

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Tel. (8 5) 275 61 80

Prisegti dokumentai:

 

Skelbimas galioja iki:

2017-04-07
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai