Projekto rezultatai 
 
 

 

Projekto veiklos Planuojamas rezultatas Įgyvendinimas
Lietuvių kalbos brandos egzamino modelio sukūrimas ir išbandymas apmokyti 820 vertintojų apmokyti 997 vertintojai
tyrimas atliktas tyrimas
modelio aprašas parengtas modelio aprašas
Brandos darbo įdiegimas apmokyti 510 vertintojų apmokyti 610 vertintojų
modelio aprašas parengtas modelio aprašas
BD tyrimas atliktas tyrimas
Užsienio kalbų (anglų kalbos, rusų kalbos, vokiečių kalbos, prancūzų kalbos) brandos egzamino modelio sukūrimas ir išbandymas apmokyti 310 vertintojų apmokytas 421 vertintojas
modelio aprašas parengtas modelio aprašas
tyrimas atliktas tyrimas
Elektroninės erdvės priemonių (portalo ir ataskaitų modulio), skirtų PUPP, BE ir pasiekimų vertinimui, sukūrimas ir mokymai darbui su jomis analizės parengtos dvi analizės
elektroninė aplinka sukurta ir įdiegta elektroninė aplinka
parengti 100 dalyvių apmokyti 105 dalyviai
analizės ir ataskaitų modulis sukurtas
Brandos egzaminų užduočių rengėjų, kandidatų darbų vertintojų ir NEC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas apmokyti 70 užduočių rengėjų apmokyti 70 užduočių rengėjai
apmokyti 200 vertintojų apmokyti 408 vertintojai
apmokyti NEC administracijos darbuotojus apmokyti 5 NEC administracijos darbuotojai
Pasirengimas privalomo matematikos egzamino vykdymui parengti 300 matematikos vertintojų apmokyti 316 vertintojai
1 modelis parengtas
Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo lygių aprašų tobulinimas ir VBE pasiekimų lygių kriterinių ribų tikslinimas 1 tyrimas įvyko
1 modelis parengtas
Pasirengimas pasirenkamųjų PUPP įgyvendinimui 1 tyrimas įvyko
1 modelio projektas parengtas

 

Projekto produktus galite peržiūrėti čia:

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai