Standartizuoti testai 
 
 

 STANDARTIZUOTI TESTAI

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje grafikas 2014 m.

Mokyklų ir savivaldybių, teikusių paraiškas ir atrinktų dalyvauti veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m.“, sąrašai:

Laisvai pasirenkami standartizuoti testai:

4 klasei – skaitymo, rašymo ir matematikos (testus rasite čia);

8 klasei – skaitymo, rašymo, matematikos, istorijos (testus rasite čia).

 

Kartu su standartizuotais testais yra skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos bei šalies mokinių rezultatai.

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 4 klasės mokiniams skaitymo, rašymo ir matematikos testai yra išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams į rusų ir lenkų kalbas yra išverstas matematikos testas, skaitymo, rašymo ir istorijos testai pateikiami tik lietuvių kalba. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.
 

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai