Diagnostiniai ir standartizuoti testai 
 
 

 STANDARTIZUOTI TESTAI

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. (plačiau)

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai.

2016 metais mokykloms bus pasiūlyti šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams. Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje ir vykdymo mokyklose 2015-2016 m. m. grafikas. (pdf)

 
Šiuo metu yra dvi galimybės mokykloms pasinaudoti standartizuotais testais:
  1. Mokyklos testus gali pasiimti savarankiškai ir nemokamai Nacionalinio egzaminų centro sistemoje KELTAS. Šiuo atveju mokyklos turi pačios testus atsispausdinti. Darbų vertinimas vyksta mokyklose. Rezultatus apskaičiuoja taip pat pačios mokyklos.
  2. Mokyklos ir savivaldybės gali tekti paraiškas ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Nacionalinių egzaminų centru. Šiuo atveju savivaldybėms ir mokykloms bus atspausdinti ir pateikti visi tais metais parengti standartizuoti testai, parengta speciali forma testų rezultatų suvedimui. Šiuo atveju testavimą mokyklose vykdo, mokinių darbus vertina bei rezultatus į pateiktas formas suveda pačios savivaldybės, mokyklos ar mokytojai. Įvertinus mokinių darbus bei suvedus duomenis, Nacionalinis egzaminų centras parengia ir pateikia kelių lygmenų ataskaitas: kiekvienam mokiniui, klasei, mokyklai ir savivaldybei.

             Ataskaitų pavyzdžiai (kiekvienais metais rengiami galutiniai ataskaitų variantai gali nežymiai kisti):

•    4 klasės MOKYKLOS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    4 klasės KLASĖS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    4 klasės MOKINIO mokymosi pasiekimų ataskaita – profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    8 klasės MOKYKLOS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    8 klasės KLASĖS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    8 klasės MOKINIO mokymosi pasiekimų ataskaita – profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
 

Savivaldybės ir mokyklos, norėdamos tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę, kartu su standartizuotais testais gali pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis savivaldybėms ir mokykloms bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Su nacionaliniuose tyrimuose naudojamais mokinių klausimynais galite susipažinti čia: 4 klasės mokinio klausimynas (pdf), 8 klasės mokinio klausimynas (pdf).

 

Siekiant savivaldybėms ir mokykloms padėti pasiruošti taikyti standartizuotus testus, buvo parengtos Standartizuotų testų taikymo SAVIVALDYBĖSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos ir Standartizuotų testų taikymo MOKYKLOSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos. Šios rekomendacijos parengtos išanalizavus savivaldybių ir mokyklų,   2014-2015 metais taikiusių standartizuotus vertinimo įrankius, paraiškas ir ataskaitas.

 

Skelbiame savivaldybių, pateikusių paraiškas dėl dalyvavimo veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2015-2016 m. m.“ sąrašą.

Mokyklų paraiškų teikimas dėl standartizuotų testų 2015-2016 m.m. vyksta iki 2016 m. sausio 10 d. Paraiškas gali teikti mokyklos iš tų savivaldybių, kurios nepateikė paraiškos dėl standartizuotų testų taikymo savivaldybėje, privačios mokyklos, kitos ne savivaldybių pavaldumo mokyklos.

 

Standartizuotų testų archyvas:

Diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasei

4 klasės testus rasite čia
6 klasės testus rasite čia

8 klasės testus rasite čia
 

 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai