Standartizuoti testai 
 
 

 STANDARTIZUOTI TESTAI

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Kartu su standartizuotais testais bus skelbiamos: 

  • vertinimo instrukcijos, 
  • testų charakteristikos, 
  • šalies mokinių rezultatai.

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 4 klasės mokiniams skaitymo, rašymo ir matematikos testai yra išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Šiuo metu yra DVI galimybės mokykloms pasinaudoti standartizuotais testais:
  1. Mokyklos testus gali pasiimti savarankiškai ir nemokamai Nacionalinio egzaminų centro sistemoje KELTAS bei juos atsispausdinti.

    ARBA

  2. Mokyklos ir savivaldybės gali tekti paraiškas ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Nacionalinių egzaminų centru, bei nemokamai gauti atspausdintus visus tais metais parengtus standartizuotus testus. Šiuo atveju su atrinktomis savivaldybėmis ir mokyklomis bus pasirašytos bendradarbiavimo sutarys bei mokykloms bus atspausdinti ir pristatyti visi tais metais parengti standartizuoti testai.

Standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje ir vykdymo mokyklose 2014-2015 m. m. grafikas. (pdf)

Skelbiame savivaldybių, pateikusių paraiškas ir dalyvausiančių veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2014-2015 m. m.“ sąrašą.
Skelbiame mokyklų, pateikusių paraiškas ir dalyvausiančių veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014-2015 m. m.“ sąrašą.

Šioms savivaldybėms ir mokykloms (pareikusioms paraiškas) bus parengtos ataskaitos, kuriose bus vaizdžiai pateikta esminė lyginamoji visų testuojamų dalykų rezultatų informacija. Žemiau pateikiami 2015 m. ataskaitų maketai. Galutiniai ataskaitų variantai gali nežymiai kisti.

Bei apačioje prikabintuose dokumentuose:

Savivaldybės ir mokyklos, norėdamos tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę, kartu su standartizuotais testais gali pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis savivaldybėms ir mokykloms bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Su nacionaliniuose tyrimuose naudojamais mokinių klausimynais galite susipažinti čia:


Abiem aukščiau nurodytais atvejais, kartu su testais pateikiamos ir vertinimo instrukcijos, o vykdyti testavimą bei vertinti mokinių darbus privalo pačios savivaldybės, mokyklos ar mokytojai.

Savivaldybių, pateikusių paraiškas ir dalyvausiančių veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2013-2014 m. m.“ sąrašas.
Mokyklų, pateikusių paraiškas ir dalyvausiančių veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2013-2014 m. m.“ sąrašas.

Standartizuotų testų archyvas:

4 klasei – skaitymo, rašymo ir matematikos (testus rasite čia);

8 klasei – skaitymo, rašymo, matematikos, istorijos (testus rasite čia).

 

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai